Радио The Voice

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАTA "ЕДИН НА МИЛИОНИ"

15:40 | 17 ноември 2010

ИМЕ НА ИГРАТА Играта се провежда под наименование „Един на милиони“ИМЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда под наименование „Един на милиони“.ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА


Радио Веселина ЕАД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 115164960 ,

Агенция Витоша ЕООД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831654881 ,

Агенция Атлантик ЕООД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831905305 ,

Радио Експрес ЕАД , със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831053592 ;ПАРТНЬОР НА ИГРАТА

ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД , с адрес на управление: ул. Стара планина 5, ет.4, ЕИК 175005496.Тези правила за провеждане и участие в играта са задължителни за участниците. Организаторите си запазват правото едностранно да поправят или изменят правилата, като обявяват поправките или измененията публично в Интернет страниците си на адреси:

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

Участникът попълва в талона необходимата информация: три имена, телефон за контакт, e-mail, дата на раждане и след попълването пуска талона през странич н о стъкло в автомобил Suzuki Jimny , находящ се на ниво 0 до магазин Esprit .

Участието в томболата не е обвързано със закупуването на стоки, услуги или влизане в каквито и да било отношения с организаторите и/или Партньора.


НАГРАДИ


- Брандиран а втомобил Suzuki Jimny


- Талони за покупка и предметни награди от:

Beauty Zone, Bellora, Booktrading , Calliope, Deichmann, Douglas, Dresscode, Hippoland, Hot Spot, Kenvelo, The North Face, Orange, Piccadilly, PNG 1962, Pulsar, Sela, Sinequanone, Seiko, Terranova

Списък с всички награди, предоставени от тези магазини, има на бюро „Информация“ в Сердика Център .


ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ


Тегленето на имената на спечелилите ще се извърши на 18.12.2010 г. от 18.00 ч аса в Сердика Център, в присъствието на нотариус и представител на о рганизаторите. Участниците, спечелили награди и не присъстващи на тегленето, се уведомяват не по-късно от 31.01.2011 г. с обаждане на телефонния номер, посочен от тях в талона за участие, както и обявяване на имената им на интернет страниците на организаторите:

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ДРУГИ УСЛОВИЯ


Участник в играта, спечелил награда, съгласно тези правила, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

Участникът в играта, спечелил брандирания автомобил, се съгласява да го ползва брандиран в продължение на 6 месеца след придобиването му. Същият се съгласява да не продава/прехвърля автомобила на друго лице в продължение на тези 6 месеца.

С попълването на талона за участие, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии като спечелили награда от играта.


С попълването на талона за участие, участниците се съгласяват изцяло с тези правила, в това число и за предоставяне на личните си данни съгласно предвиденото в тях.


Организаторите се задължават да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставят същите на трети лица.

THE VOICE OF SUMMER 02:00 - 10:00 Слушай
  • TONES AND I DANCE MONKEY (LEW BASSO REMIX) 07:01 сега
  • ROBIN SCHULZ FT. FRANCESCO YATES SUGAR 06:58 предишна
  • TAYLOR SWIFT YOU NEED TO CALM DOWN 06:55 предишна
  • MAHMUT ORHAN FT. IRINA RIMES HERO 06:52 предишна
  • MONOIR FT. BRIANNA SHADOWS (ID) 06:48 предишна
  • LENA, NICO SANTOS BETTER 06:45 предишна
  • AVA MAX SWEET BUT PSYCHO 06:42 предишна
  • DEEPERISE FT. JABBAR CALL ME 06:39 предишна
  • SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO SENORITA (ID) 06:36 предишна
  • ZEDD & KATY PERRY 365 06:33 предишна
Snooza 06:00 - 10:00